Kinderfysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van het bewegend functioneren van het zich ontwikkelende kind (0-18 jaar). Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. De ontwikkeling van uw kind kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om de vaardigheden te leren.

Intake en onderzoek

Kinderen vragen een specifieke eigen benaderingswijze. Een kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden. Plezier in bewegen vinden wij erg belangrijk. Door de spontane motoriek en het motorisch gedrag van uw kind te observeren en te onderzoeken proberen wij een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van uw kind. Het onderzoek vindt plaats met behulp van gestandaardiseerde testen. Voor een compleet beeld zijn meerdere afspraken nodig. 

Bij het onderzoek en de behandeling van kinderen worden de ouders duidelijk betrokken. Ook kunnen wij in overleg met u, informatie inwinnen bij andere betrokkenen zoals de consultatiebureau arts, leerkracht of medisch specialist.

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen met de ouders en stelt samen met u en uw kind een behandelplan op.
 

Behandeling

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te stimuleren. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen hierbij een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen, om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies uit te lokken. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders.

De meeste kinderen worden bij ons op de praktijk in onze kinderfysiotherapieruimte behandeld.
De kinderen in de leeftijd van 0 - 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap worden meestal aan huis behandeld.

 kinderfysio1

Samenwerking

Regelmatig is het zinvol om andere disciplines zoals kinderlogopedie en/of ergotherapie te betrekken in onze behandeling. Een multidisciplinaire behandeling is in onze praktijk mogelijk.
Gezondheidscentrum de Groote Wielen herbergt vele andere disciplines. Ons streven is optimale zorg te leveren aan het kind en gebruik te maken van elkaars kennis. Heeft uw kind logopedie, ergotherapie, pedagogische of psychologische hulp nodig, dan is deze zorg gemakkelijk bereikbaar en kunnen wij (na uw toestemming) direct met elkaar overleggen.
 

Vergoeding en verwijzing

Verwijzing kan geschieden door de consultatiebureau arts of de huisarts/specialist. Ook kan zonder verwijzing rechtstreeks contact worden gezocht voor informatie, advies, onderzoek en behandeling.

Kinderen van 0 tot 18 jaar hebben recht op 18 behandelingen kinderfysiotherapie uit de basisverzekering. Na 18 behandelingen is de vergoeding afhankelijk van de wijze waarop u aanvullend verzekerd bent. Voor kinderen met een chronische aandoening wordt kinderfysiotherapie onbeperkt uit de basisverzekering vergoed.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract. Uw rekening wordt rechtstreeks ingediend bij uw zorgverzekeraar.

speelgoed1 speelgoed2speelgoed3 speelgoed4

De groep kinderen die bij de kinderfysiotherapeut komt kan in meerdere hoofdgroepen worden onderscheiden:

BABY'S 0-2 JAAR

Indicaties

baby

Behandeling

Zelfs de hele kleintjes van een paar weken oud kunnen veel baat hebben bij begeleiding door de kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut is bij de zuigelingen vooral een coach en vraagbank voor de ouders. De begeleiding geschiedt doorgaans aan huis! De ouders krijgen praktische adviezen gericht op de motorische ontwikkeling bij het voeden, het verzorgen, het slapen en het (samen)spelen.
 

Afstemming

Bij de behandeling van baby's wordt meestal samengewerkt met de consultatiebureau arts, de huisarts en/of de kinderarts.
 

PEUTERS 2-4 JAAR

Indicaties

 • Angstig gedrag, bv. niet het stoepje af durven stappen of de kinderglijbaan niet op of af willen
 • Meer dan gemiddeld vallen
 • Problemen met de prikkelverwerking
 • Een vertraagde motorische ontwikkeling
 • Aangeboren aandoeningen zoals heupdysplasie en klompvoetjes na gips en/of operatie
   

Behandeling

Omdat peuters meestal gewoon hun gang gaan is de speelomgeving, het spelmateriaal en bovenal het beweegplezier heel belangrijk. Tijdens de therapie speelt de ouder ook mee. In overleg met de ouders worden tips gegeven voor speelgoed en beweegspelletjes in de thuissituatie. 
 

Afstemming

Er is telefonisch overleg mogelijk met de leidster van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Indien nodig is er overleg met de arts/specialist.

 

SCHOOLKINDEREN (GROEP 1, 2, 3 EN GROEP 4 t/m 8)

Indicaties

Bij kinderen van groep 1 en 2 en 3

 • Kinderen die moeite hebben met de knutsel- en tekenwerkjes
 • Nog geen echte voorkeurshand ontwikkeld hebben (groep 2)
 • Kinderen die steeds van hun stoel afvallen of niet "gewoon" op een stoeltje kunnen blijven zitten
 • Kinderen die krampachtig en gespannen bewegen, faalangstig zijn
 • De super-lenige kinderen (hypermobiel)
 • Kinderen met een slechte concentratie
 • Kinderen die steeds vallen en struikelen tijdens de gymles of tijdens het spelen op de speelplaats een slecht evenwicht lijken te hebben
 • Problemen in de zwemles
 • Kinderen die heel angstig zijn bijv. in het klimrek of op het springkussen en de koprol niet willen leren
 • Het leren schrijven gaat moeizaam (groep 3). Moeite hebben met het ordenen en structureren van de werkjes

De ouders komen op eigen initiatief of dat van de leerkracht met hun kind in de praktijk, of via verwijzing van de arts of de specialist.
 

Behandeling

Kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar en ouder kunnen al veel beter opdrachtgericht werken. Ze krijgen meestal per week een of meerdere beweegopdrachtjes mee naar huis om samen met een ouder, vriendje, zusje/broertje te spelen. De ouder leert tijdens de therapie hoe de spelletjes gaan en waarom we ze spelen. Het beweegplezier en de doelgerichtheid spelen hierbij een belangrijke rol.
 

Afstemming

Indien nodig is er telefonisch overleg met de leerkracht van het kind  Heeft het kind ook logopedie dan is er doorgaans afstemming met de logopedist. Soms is een observatie tijdens de zwemles verhelderend. Indien noodzakelijk wordt het kind na overleg voor nader onderzoek verwezen naar de huisarts of de specialist.
 

Indicaties

Bij kinderen van groep 4 t/m 8

jonge_kinderen

 

JONGEREN

Indicaties

 • Houdingsproblemen
 • Overbelasting door de groei of door sporten
 • Sportletsels
 • Spanningsklachten, bijv. hoofdpijnklachten, nekklachten

De jongeren komen meestal via de huisarts of de specialist in de praktijk maar ook zonder verwijzing.
Ze komen in eerste instantie vaak met hun ouders naar de praktijk. Daarna komen ze vaak zelfstandig.
 

Behandeling

Samen met de scholier worden de therapiedoelen gemaakt. De eigen bewustwording, de eigen ideeën over de klacht en de aanpak en het bespreken van de oefeningen spelen een belangrijke rol. Er wordt regelmatig gewerkt met wekelijkse huiswerkopdrachten en het zelf bijhouden van de ontwikkeling van de klacht.
 

Afstemming

Zo nodig wordt na overleg samengewerkt met de collega fysiotherapeuten/manueeltherapeuten of andere disciplines in de gezondheidszorg.

Sander Zegers:

Bezoek hier de pagina van Sander Zegers
Professional Master Kinderfysiotherapie/(sport) Fysiotherapeut