Vergoeding voor fysiotherapie

In principe worden fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering!

De door uzelf gekozen aanvullende verzekering bepaalt de omvang van de vergoeding. Dit kan variëren van 4 behandelingen per kalenderjaar tot onbeperkte vergoeding. Soms vergoedt uw zorgverzekeraar een bepaald bedrag per kalenderjaar.

U kunt uw exacte gegevens vinden in uw polisvoorwaarden of op het internet. Wij adviseren u om zelf uw mate van vergoedingsmogelijkheden goed na te kijken, en bij twijfels bij uw zorgverzekeraar na te vragen ( ze kunnen namelijk elk jaar gewijzigd worden). Aangezien u mogelijk ook elders gebruik gemaakt kan hebben van beweegzorg, kunnen wij u niet altijd voldoende zicht geven in uw vergoedingsrechten.

Vergoeding fysiotherapie die plaatsvindt vanuit uw aanvullende verzekering gaat niet ten koste van uw verplichte eigen risico, omdat u al extra premie betaald heeft voor de aanvullende verzekering.
 

Uitzonderingen

Voor kinderen tot 18 jaar worden 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Voor hen geldt ook geen verplicht eigen risico.

kinderfysio

Wanneer iemand volgens een vastgestelde lijst, “de zogenaamde lijst Borst”, in aanmerking komt voor een chronische indicatie krijgt hij/zij vanaf de 20e behandeling wél vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit betreft meestal situaties na een operatie, of door een specialist vastgestelde, erkende ziektebeelden (b.v. CVA, parkinson, diverse spierziekten e.d.), dus “zomaar” chronische rug of nekklachten vallen hier niet onder! Uw fysiotherapeut kan u hier verder over informeren.

Deze fysiotherapie die vergoed wordt vanuit de basisverzekering gaat wel ten koste van het eigen risico van de patiënt, wanneer dit nog niet elders aan opgebruikt is (bv. aan medicatie of specialistenbezoek).

U heeft altijd de keuze om, indien u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar (meer) ontvangt, behandeling zelf te betalen. De tarieven kunt u elders vinden op deze website, onder tarieven.

Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie maken wij gebruik van een machtiging voor automatische incasso.