Tarieven

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contract-afspraken. Bent u verzekerd voor fysiotherapie, dan gelden de tarieven van uw zorgverzekeraar, en gaat de nota rechtstreeks naar uw verzekeraar.

Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie dan werken wij in principe met een machtiging voor automatische incasso. In dit geval gelden de volgende tarieven:

Fysiotherapie € 35,00
Fysiotherapie aan huis € 52,00
Screening en intake en onderzoek na screening € 52,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 52,00
Manuele therapie € 45,50
Manuele therapie aan huis € 62,50
Kinderfysiotherapie € 45,50
Kinderfysiotherapie aan huis € 62,50
Kinderbekkenfysiotherapie € 45,50
Kinderbekkenfysiotherapie aan huis € 62,50
Psychosomatische fysiotherapie  0,5 uur € 45,50
Psychosomatische fysiotherapie 1 uur € 76,50
Telefonische zitting € 17,50
Lange zitting algemene fysiotherapie € 52,50
Korte rapportage € 33,50
Uitgebreide rapportage € 58,00
Niet nagekomen afspraak volledig tarief geplande behandeling