Tarieven

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contract-afspraken. Bent u verzekerd voor fysiotherapie, dan gelden de tarieven van uw zorgverzekeraar, en gaat de nota rechtstreeks naar uw verzekeraar.

Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie dan werken wij in principe met een machtiging voor automatische incasso. In dit geval gelden de volgende tarieven:

Fysiotherapie € 33,50
Fysiotherapie aan huis € 48,50
Screening fysiotherapie € 17,50
Screening en intake en onderzoek na screening € 49,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,50
Manuele therapie € 44,50
Manuele therapie aan huis € 59,50
Kinderfysiotherapie € 44,50
Kinderfysiotherapie aan huis € 59,50
Kinderbekkenfysiotherapie € 44,50
Kinderbekkenfysiotherapie aan huis € 59,50
Psychosomatische fysiotherapie  0,5 uur € 44,50
Psychosomatische fysiotherapie 1 uur € 75,00
Telefonische zitting € 15,-
Lange zitting algemene fysiotherapie € 44,50
Korte rapportage € 33,50
Uitgebreide rapportage € 58,-
Niet nagekomen afspraak volledig tarief geplande behandeling