Aanhoudende Lichamelijke Klachten

Hebt u aanhoudend lichamelijke klachten, waarvoor geen medische oorzaak wordt gevonden?
Wordt de stress u teveel? De psychosomatisch therapeut van NSPN (Netwerk Psychosomatiek Nederland) kan u helpen.

Wat is ALK ?

ALK staat voor Aanhoudende Lichamelijke Klachten.
Het gaat om verschillende lichamelijke klachten, die vaak niet kunnen worden verklaard door een medische oorzaak, klachten die langer duren dan gebruikelijk, die niet overgaan, die in de loop van de tijd erger worden, zich uitbreiden naar andere delen van het lichaam of die steeds wisselen. Een verklaring kan gevonden worden in stress en alledaagse zorgen, alhoewel dat voor de cliënt niet altijd even duidelijk is. De klachten zijn bekend onder verschillende syndroomnamen, zoals hyperventilatie, spanningshoofdpijn, nekpijn, whiplashsyndroom, rsi, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, overspanning, burnout, prikkelbare darmsyndroom en (lage) rugpijn.

De huisarts of specialist komt tot de constatering ALK wanneer u langer dan enkele weken meerdere van onderstaande symptomen hebt, waarbij bij medisch onderzoek meestal geen lichamelijke oorzaak wordt gevonden.
 

Lichamelijke stresssymptomen Psychische stresssymptomen
Spanningshoofdpijn
Aanhoudende moeheid
Slaapproblemen
Gespannen nek-, schouder- of armspieren
Lage rugpijn
Maag- darmstoornissen
Verminderde weerstand
Pijn / druk op de borst
Benauwdheid
Duizeligheid
 
Niet meer tot rust komen
Gejaagdheid
Concentratievermindering
Vergeetachtigheid
Piekeren
Besluiteloosheid
Somberheid
Angst en/of onzekerheid
Niet meer kunnen genieten
Lusteloosheid
Desinteresse


Wilt u weten of er bij u mogelijk sprake is van ALK?
Doe de test! : https://npsn.nl/clienten/doe-de-test/ 

Bron: Dr. B. Terluin, 1996, 4DKL, Almere

Gevolgen van ALK

Met ALK valt men in de gezondheidszorg vaak tussen de wal en het schip. Voor de aanwezige klachten wordt geen medische oorzaak gevonden. Dit kan leiden tot een frustrerende zoektocht langs allerlei specialisten en therapeuten. Terwijl niemand iets kan vinden en niets blijvend helpt, houden de klachten aan en geven beperkingen in dagelijkse bezigheden, werk en relaties. Ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid kunnen het gevolg zijn, met mogelijk financiële consequenties.

Onze aanpak

Een gecombineerde lichaam-geest behandeling is het meest effectief is bij ALK. De bij NPSN aangesloten psychosomatisch therapeuten bieden u een dergelijke gecombineerde behandeling. Ze slaan een brug tussen lichaam en geest en brengen de lichamelijke klachten in verband met psychosociale stressfactoren. Dat kunnen zowel factoren zijn die de klachten uitlokken als in stand houden. Het kunnen ook factoren zijn die iemand kwetsbaar maken voor ALK.

Factoren die de klachten uitlokken kunnen stressvolle levensgebeurtenissen zijn, zoals echtscheiding, ziekte of ontslag. Maar ook kleinere alledaagse zorgen kunnen klachten uitlokken. Hierbij valt te denken aan een grote workload, conflicten of alle mogelijke andere alledaagse zorgen.
Factoren die de klachten in stand houden of zelfs verergeren kunnen onjuiste ziektepercepties zijn, angst of boosheid vanwege de klachten, medisch shoppen,  het internet uitpluizen naar ziektes, of een niet gezond omgaan met problemen of emoties.
Factoren die iemand kwetsbaar maken voor ALK kunnen bepaalde karaktertrekken zijn zoals perfectionisme, maar ook een negatief zelfbeeld.

NPSN therapeuten zijn er in gespecialiseerd om samen met u de achterliggende oorzaken van uw klachten op te sporen en aan te pakken. Deze kunnen gelegen zijn in de stress van alledag, in alledaagse zorgen en emoties. Ook de gevolgen van de klachten worden aangepakt.
 

Methodieken

De ALK behandeling bestaat uit een mix van:

  • Gesprekstherapie, met als doel achterliggende problemen helder te krijgen, deze te verwerken, op te lossen of beter te hanteren.
  • Psycho-educatie over ALK en over hoe lichaam en geest samenwerken.
  • Interventies uit de cognitieve gedragstherapie om beter grip te krijgen op eigen gedachten, gevoelsleven en gedrag en zo problemen beter te kunnen hanteren.
  • Therapeutisch lichaamswerk, in de vorm van adem- en ontspanningsoefeningen, mindfullness, hartcoherentie en expressieoefeningen, om te leren weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen.

Resultaten

Door gebruik van de bovenstaande methodieken leert u klachten te verminderen, verhelpen en voorkomen. Dit leidt tot meer veerkracht en een betere regie over het eigen leven, waardoor terugval wordt voorkomen.

Duur

De duur van een behandeling door een ALK therapeut is afhankelijk van de ernst van de klachten. Wanneer ‘het kwartje’ snel valt is het aantal sessies in het algemeen beperkt. Bij complexe klachten kan het wat langer duren.

Vergoeding

Vergoeding vindt plaats vanuit de aanvullende verzekering  ‘fysiotherapie’ van uw zorgverzekeraar.

In de regio Den Bosch/Rosmalen  zijn Peter Falke en Helmi Kuipers ,werkzaam bij Fysiotherapie De Groote Wielen, de enige psychosomatisch therapeuten die aangesloten zijn bij NPSN.

Voor verdere informatie :
https://npsn.nl