Praktijkinformatie

In 2007 heeft Fysiotherapie De Groote Wielen zich gevestigd in het gezondheidscentrum in de wijk De Groote Wielen. Na enige jaren in de noodaccomodatie te hebben doorgebracht, is in september 2010 de prachtige locatie op de Groote Wielenlaan in gebruik genomen.

U vindt in onze huidige praktijk voor fysiotherapie een veelzijdig team, met zeer ervaren en kwalitatief goed geschoolde therapeuten. De praktijk is gesitueerd in een mooi nieuw gezondheidscentrum. Dit biedt ons de mogelijkheid om optimaal via korte lijnen samen te werken met overige disciplines binnen het gebouw, wat ten goede komt aan de efficiency en kwaliteit van de geboden zorg.

Met ingang van 1 oktober 2013 hebben we de praktijk uitgebreid met een dependance in Healthclub Enjoy, een fitnesscentrum op de grens van de Overlaet en de Groote Wielen (Westeind 13, naast tankstation Bouwmans).

Ons gezamelijk streven is optimale zorg te verlenen, gericht op de vraag vanuit de gebruikers. Er vindt regelmatig intensief intercollegiaal overleg plaats, en er wordt, indien nodig, intern doorverwezen op grond van expertise. 

Een groot voordeel van de positionering in een gezondheidscentrum ligt in het feit dat er intensieve multidisciplinaire samenwerking mogelijk is. De overleg-lijnen naar huisarts en andere disciplines zijn erg kort en letterlijk en figuurlijk gemakkelijk te bewandelen.

Voor zowel intra- als interdisciplinair overleg wordt altijd vooraf toestemming aan de betrokkene gevraagd.