Coaching op Leefstijl (CooL) / GLI

Gecombineerde Leefstijl Interventie GLI

Coaching op Leefstijl (CooL)

is een programma waarbij een leefstijlcoach u helpt om een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Een stijl die bij uw dagelijkse leven past en waarin ongezonde gewoontes worden aangepast.
Hier werkt u samen met de coach aan.

Het programma duurt in totaal 24 maanden en bestaat per jaar uit een combinatie van 8 groepsbijeenkomsten en 4 individuele gesprekken (inclusief een intake- en evaluatiegesprek). Thema's die aan bod komen tijdens het programma zijn voeding, beweging, balans, in- en ontspanning, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement en vitaliteit. 

Wanneer kunt u meedoen?

 

    als u 18 jaar of ouder bent en minimaal een matig
    verhoogd gewichtsgerelateerd risico heeft.
    Als u onder behandeling bent voor hart- en
    vaatziekten of diabetes type 2.
    Als u een ernstig overgewicht heeft (BMI van 30
    of hoger).
    Als u een overgewicht heeft (BMI van 25 of hoger)
    en een een verhoogd risico op diabetes type 2 of 
    hart- en vaatziekten.
    Als u een BMI heeft van 25 en artrose of slaapapneu
    Als u gemotiveerd bent om uw leefstijl aan te passen, en de nederlandse taal goed beheerst (spreken en lezen) (in verband met beschikbaar materiaal en actieve deelname in de groep)

 

Indien u aan deze criteria voldoet, wordt het 2-jarig programma voor u volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Echter gratis, is niet vrijblijvend! We vragen van u een gemotiveerde inzet en in principe aanwezigheid en actieve deelname gedurende het gehele programma.

Voldoet u niet aan deze criteria, maar wilt u wel deelnemen aan het programma? Dat is mogelijk. U betaalt dan wel zelf de kosten hiervoor (ca. 750 euro) en kunt deze niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Aanmelding:

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of praktijkondersteuner. Ze kunnen deze verwijzing naar mij sturen via zorgdomein.                            U kunt zich aanmelden middels het aanmeldformulier op deze website, per mail, of per telefoon (073-5222115). Bij de aanmelding dient u te vermelden dat u zich in wil schrijven voor het Leefstijl coachings programma CooL

Het eerste groepstraject is reeds gestart in februari 2021. U kunt zich nu al vast aanmelden voor het volgende traject. Indien er weer voldoende aanmeldingen zijn zal deze waarschijnlijke net voor of na de zomervakantie 2021 van start gaan (vol=vol)

Locatie: Gezondheidscentrum De Groote Wielen

Het tijdsstip en de vorm van de groepsbijeenkomsten zal nader bepaald worden, afhankelijk van de mogelijkheden van de deelnemers en de Corona-situatie op dat moment.

 

Uw Leefstijlcoach, Helmi Kuipers