Psychosomatische Fysiotherapie

De psychosomatisch fysiotherapeut kan u vooral helpen bij de behandeling van klachten waarbij stress en/of spanning een rol spelen in het ontstaan, het niet overgaan, of het steeds terugkeren van lichamelijke klachten of onwelbevinden.

Vaak is de relatie tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als na verloop van tijd de lichamelijke klachten toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijke medische diagnose kan vaak niet gesteld worden, wat u een gevoel van onbegrip kan geven.

Pijnklachten, vermoeidheid, prikkelbaarheid en een gespannen gevoel kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals: hoog ervaren werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, verlies van dierbaren, ernstige ziekteprocessen.
Indien deze omstandigheden langere tijd aanhouden kunnen ze uw evenwicht verstoren. Hierdoor neemt uw weerstand zowel fysiek als mentaal af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.
 

Indicaties

Lichamelijke klachten zoals:

 • onverklaarde spier- of gewrichtspijn 
 • onverklaarde vermoeidheid
 • zich niet kunnen ontspannen
 • druk op de borst of hartkloppingen
 • benauwdheid, moeite met ademhalen, hyperventilatie
 • hoofdpijn, nek- , rugklachten
 • onverklaarde buikklachten
   

Psychische klachten zoals:

 • lusteloos zijn
 • slecht of teveel slapen
 • angstig of onzeker zijn
 • moeite met concentratie
 • somber zijn en veel piekeren
 • prikkelbaar, onrustig, gejaagd zijn
 • algeheel gevoel van onbehagen
 • niet meer kunnen genieten, ontspannen
   

Intake

Tijdens het eerste contact zal de psychosomatisch fysiotherapeut, door middel van een uitgebreide intake, die gericht is op zowel lichamelijke als psychische klachten en uw leef- en werkomstandigheden, samen met u komen tot een duidelijke formulering van uw hulpvraag, de doelstelling van de therapie, en het uiteindelijke behandelplan.
 

Behandeling

Bij deze klachten speelt het leren omgaan met stress of spanning een grote rol, immers het zijn niet alleen de omstandigheden die bepalen hoe u zich voelt, maar vooral ook hoe u daar mee omgaat. Omdat er een directe samenhang bestaat tussen lichaam en geest komen beide aspecten in de behandeling aan de orde. Doelen binnen de behandeling kunnen b.v. zijn:

 • Inzicht verkrijgen in oorzaak en gevolg.
 • Het herstellen van de balans tussen belastbaarheid en belasting, en tussen  spanning en ontspanning
 • Leren ontspannen van het lichaam
 • Verbeteren van adempatroon
 • Vergroten van lichaamsbewustzijn
 • Inzicht krijgen m.b.t. ziektebeleving en dagelijks functioneren
 • Leren aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen
 • Op een andere manier leren omgaan met klachten
 • Vertrouwen krijgen in lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloedt worden

Naast lichaamsgericht werk worden ook begeleidende gesprekken met u gevoerd. Uiteraard is een actieve inzet van u als patiënt hierbij van het grootste belang.
 

Verwijzing en vergoeding

Behandeling kan plaatsvinden op verwijzing van een arts, of op advies van bijvoorbeeld een psycholoog. Dit is echter niet noodzakelijk. U kunt zonder enige verwijzing zelf contact opnemen voor behandeling. Vergoeding vindt plaats uit uw aanvullende verzekering
 

Informatie

Meer informatie over psychosomatische fysiotherapie vindt u op de site van de beroepsvereniging:

www.kngf-nfp.nl  (o.a. ook voor meer informatie voor verwijzers)
info@fysiodegrootewielen.nl

Helmi Kuipers:

Bezoek hier de pagina van Helmi Kuipers
(Psychosomatisch) Fysiotherapeut

Peter Falke:

Bezoek hier de pagina van Peter Falke
(Psychosomatisch) Fysiotherapeut / Manueel therapeut