Coaching op Leefstijl - GLI Gecombineerde Leefstijl Interventie

(CooL)

is een programma waarbij een leefstijlcoach u helpt om een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Een stijl die bij uw dagelijkse leven past en waarin ongezonde gewoontes worden aangepast.
Hier werkt u samen met de coach aan.

Het programma duurt in totaal 24 maanden en bestaat per jaar uit een combinatie van 8 groepsbijeenkomsten en 4 individuele gesprekken (inclusief een intake- en evaluatiegesprek). Thema's die aan bod komen tijdens het programma zijn voeding, beweging, balans, in- en ontspanning, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement en vitaliteit. 

 

Wanneer kunt u deelnemen?

  • Als u 18 jaar of ouder bent
  • Als u onder behandeling bent voor hart- en vaatziekten of diabetes type 2
  • Als u een BMI van 30 of hoger heeft
  • Als u een BMI tussen de 25 en 30 heeft en een verhoogd risico op diabetes type 2 en/of hart- en vaat ziekten
  • Als u een BMI tussen de 25 en 30 heeft en artrose of slaapapneu
  • Als u gemotiveerd bent om uw leefstijl aan te passen, en doorzettingsvermogen heeft (het programma duurt 2 jaar, zodat u duurzaam uw leefstijl kunt gaan veranderen)

Indien u aan deze criteria voldoet, wordt het 2-jarig programma voor u volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Echter gratis, is niet vrijblijvend! We vragen van u een gemotiveerde inzet en in principe aanwezigheid en actieve deelname gedurende het gehele programma.

Voldoet u niet aan deze criteria, maar wilt u wel deelnemen aan het programma? Dat is mogelijk. U betaalt dan wel zelf de kosten hiervoor (ca. 750 euro) en kunt deze niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Aanmelding:

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of praktijkondersteuner. Ze kunnen deze verwijzing naar mij sturen via zorgdomein. U kunt zich aanmelden middels het aanmeldformulier op deze website, per mail, of per telefoon (073-5222115). Bij de aanmelding dient u te vermelden dat u zich in wil schrijven voor het Leefstijl coachings programma CooL!

Er is een programma gestart in januari/februari 2021.

U kunt zich nu al vast aanmelden voor de eerstvolgende groep. Deze zal weer starten bij voldoende aanmeldingen.

Het tijdsstip en de vorm van de groepsbijeenkomsten zal dan nader bepaald worden, afhankelijk van de mogelijkheden van de deelnemers en de Corona-situatie op dat moment.

Folder GLI CooL

 

Uw Leefstijlcoach, Helmi Kuipers