Bekkenfysiotherapie

Voor de bekkenfysiotherapie werkt Fysiotherapie De Groote Wielen samen met M.L.M. Receveur, bekkenfysiotherapeute. Zij is in gezondheidscentrum De Groote Wielen werkzaam op maandag en donderdag.

U kunt met haar persoonlijk een afspraak maken via het telefoonnummer 06-12950205


Bekkenfysiotherapie richt zich op klachten in het gehele gebied van buik, bekken, lage rug en bekkenbodem. Vaak hebben deze klachten te maken met een verstoring in dit gebied. Dit kan zowel bij vrouwen, mannen als kinderen zijn, ongeacht de leeftijd.

Bekkenbodemspieren ondersteunen de lage buikorganen (blaas, darmen, baarmoeder of prostaat).
Bekkenbodemspieren spelen ook een rol bij het voorkomen van incontinentie. Tevens hebben ze een doorlaatfunctie bij toiletbezoek en spelen ze een rol bij seksualiteit. Bij niet goed functioneren kunnen er problemen ontstaan bij het plassen, met de ontlasting of met vrijen.

Ook spelen de bekkenbodemspieren een rol bij de stabiliteit van bekken en lage rug. Dit is met name van belang rondom de zwangerschap en na de bevalling.

Indicaties

Bekkenfysiotherapie kan zinvol zijn bij:

 • Ongewild verlies van druppels urine tijdens inspanning (stressincontinentie)
 • Vaak last hebben van plotseling hevige aandrang met eventueel urineverlies en/of ontlasting verlies (urge-incontinentie)
 • Urineweginfecties/blaasontsteking
 • Het bij herhaling moeilijk kwijt kunnen van ontlasting (obstipatie)
 • Klachten als gevolg van verzakking van blaas, baarmoeder of darmen
 • Pijnklachten in de onderbuik, rond de plasbuis, anus of de geslachtsdelen
 • Seksuele klachten die te maken hebben met bekkenbodemproblematiek
 • Prostaatklachten
 • Voor en na operaties in de onderbuik en het bekkenbodemgebied (gynaecologische-, urologische- en darmoperaties)
 • Bekkenpijn en/of lage rugklachten al dan niet samenhangend met zwangerschap of bevalling

Behandeling en onderzoek

Na een uitgebreide intake en onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. U krijgt informatie over de oorzaak en gevolgen van uw klacht en hierna volgt een persoonlijk advies over houding en beweging, en de gevolgen daarvan voor de spieren rond bekken, lage rug en de bekkenbodem.

De behandeling bestaat uit diverse vormen van oefentherapie. Indien het meerwaarde biedt voor de behandeling kan een inwendig onderzoek of behandeling (biofeedback, ballontraining) tot de mogelijkheden behoren. Dit echter alleen na overleg met en toestemming van cliënt, en indien nodig de verwijzend arts.

Daarnaast kan behandeling bestaan uit:

 • Uitleg krijgen van normaal en niet goed functioneren van spieren rondom het bekken, lage rug en bekkenbodem
 • Bewust worden van de bekkenbodem en deze leren aanspannen en ontspannen
 • Ademhalings- en ontspanningsoefeningen
 • Verbeteren coördinatie en stabiliteit rond bekken, lage rug en bekkenbodem
 • Verbeteren van kracht, uithoudingsvermogen en conditie van de spieren in het bekkengebied
 • Aanleren van een goede toilethouding en juist toiletgedrag
 • Adviezen over eet- en drinkpatronen
 • Adviezen over bekkenbodemgebruik bij aandrang, bij het opvangen van buikdruk en bij belastende activiteiten
 • Blaastraining of klokplassen

Zwangerschap en bekkenfysiotherapie

Bij bekkenpijn, lag of onvoldoende kunnen functioneren in de periode rondom de zwangerschap of bevalling, maar ook bij bekkenbodemklachten, is bekkenfysiotherapie zinvol.

Tijdens en na de zwangerschap ligt de nadruk op het verantwoord leren omgaan met de veranderende belastbaarheid van het bekken. Middels oefeningen worden spieren rond bekken, lage rug en bekkenbodem getraind, waardoor het bekken weer op de juiste manier belast wordt en de stabiliteit verbetert. Een bekkenband is zeker niet altijd nodig.

Verwijzing

Vaak wordt naar bekkenfysiotherapie verwezen door huisarts of specialist. Een verwijzing is echter niet noodzakelijk. U kunt ook op eigen initiatief, of bijvoorbeeld op advies van een verloskundige, een afspraak maken.

Verdere informatie: