Fysiotherapie bij Fysio De Groote Wielen Bewegen is leven Fysiotherapie Rosmalen Fysiotherapie Rosmalen

Cesartherapie

Een oefentherapeut biedt paramedische zorg op het gebied van houding en beweging. Met behulp van oefeningen worden bestaande klachten behandeld en wordt er gewerkt aan het voorkomen van nieuwe klachten. De oefentherapeut onderscheidt zich door de klacht altijd te plaatsen in het totaalbeeld van de houding en het gehele bewegingsgedrag van een individuele cliënt.

Indicaties

Voor een ieder, jong of oud, die een hulpvraag heeft op het gebied van behandeling of het voorkómen van klachten als gevolg van een onjuist houding- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een ziekte of aandoening.

Onderzoek

De oefentherapeut zal uw houding onder de loep nemen. Er zal onderzocht worden waar ongunstige bewegingspatronen vandaan komen en hoe deze het beste aangepakt kunnen worden. De oefentherapeut houdt hierbij rekening met uw specifieke situatie en uw dagelijkse handelingen en bewegingen. Zo zal er rekening worden gehouden met staande en zittende werkzaamheden en handelingen zoals opstaan, bukken en tillen, al dan niet werk gerelateerd.

Behandeling

De behandeling bij een oefentherapeut richt zich op gedragsverandering. Dat wil zeggen dat de cliënt anders zal gaan leren bewegen. Er zullen in de praktijk oefeningen aangeleerd worden, maar cliënt zal vooral ook thuis met het geleerde aan de slag moeten gaan.

Een afwijkende houding en/of afwijkend bewegen kan veroorzaakt worden door de bouw van uw skelet of door problemen in uw motoriek. Maar ook gewoontes kunnen leiden tot een slechte houding en verkeerde bewegingen. Dit heeft met (aangeleerd) bewegingsgedrag te maken.

De oefentherapeut is dé aangewezen deskundige op dit gebied. Zij helpt u met het verbeteren van uw houding en uw bewegingen, hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke situatie. De oefentherapeut geeft voorlichting, maakt u bewust en leert u uw mogelijkheden beter te gebruiken.

Vergoeding en verwijzing

U kunt zich zowel met als zonder verwijzing van een arts wenden tot een cesartherapeut. Vergoeding vindt plaats vanuit de aanvullende verzekering, soms kan vergoeding ook geschieden vanuit uw basisverzekering. Bij kinderen worden de behandelingen standaard gedekt vanuit de basisverzekering.

Verdere informatie

Wist u dat 1 op de 5 mensen chronische pijnklachten heeft?                                    

Door nieuwe wetenschappelijke inzichten kunnen klachten, onder andere bij fibromyalgie, whiplash, chronische vermoeidheid en chronische lage rugklachten nu veel gerichter behandeld worden.

Maroeska van Driel gaat binnenkort haar post-HBO scholing hiervoor afronden. Zij zal binnen het op te starten netwerk voor Chronische Pijnbehandeling door Oefentherapeuten regio 's Hertogenbosch actief worden 

 

Voor behandeling door de cesartherapeut kunnen afspraken gemaakt worden via het telefoonnummer van de praktijk
FYSIOTHERAPIE DE GROOTE WIELEN   
073-5222115

Aanmelden Cesartherapie

Weblink: www.vvocm.nl

Maroeska van Driel:

Bezoek hier de pagina van Maroeska van Driel
Cesartherapeut